INITIATIEFNEMERS

Ontmoet het team

We zijn trots op hetgeen wat wij doen. Daarnaast geloven wij dat met discipline, kennis en ondernemerschap ambities gerealiseerd kunnen worden. Dit gegeven heeft tot gevolg dat gewone mensen buitengewone prestaties kunnen leveren.

Maikel Pierau

Ik ben ondernemer en ontwikkelaar van innovatieve projecten gericht op duurzaam ondernemerschap.

Ramon Seymor

Ik ben directeur van Bureau Cap en biedt jongeren en ouderen de gelegenheid om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Als sociaal ondernemer ken ik als geen het doeltreffend effect van verbinden van de juiste mensen. Daarnaast ontwikkel ik nieuwe concepten en projecten voor talentontwikkeling bij de jeugd.

Ronald Bijnaar

Ik ben wijkmanager bij de Gemeente Rotterdam bij het cluster Dienstverlening. Ik ben ook docent geweest voor HBO Pedagogiek studenten aan de Hogeschool Rotterdam. Ik was van 2004 tot 2010 projectleider van het project Met Eigen Ogen een samenwerkingsproject tussen de gemeente Rotterdam en het district Marowijne op het gebied van Bestuur, Onderwijs, Welzijn, Sport en Samenlevingsopbouw.

Lloyd Beaton

Ik ben manager van een scheepswerf op Sint Maarten. Voordat ik hier kwam wonen heb ik ruim 40 jaar in Nederland gewoond. In Nederland werkte ik als sociaal cultureel werker en evenementen organisator. Ik heb over veel zaken een mening en die stop ik niet onder stoelen of banken. Ik ben vrij breed georiënteerd. Mijn inbreng is ook breed van concept fase, planning en uitvoering tot aan de evaluatie.