Missie en Visie

Missie

In 2025 is Platform B-Unified een netwerkorganisatie die op een duurzame wijze bijdraagt aan het creëren en behouden van gelijke kansen binnen het sociale, economische en politieke domein voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland.

Visie

Platform B-Unified streeft naar een Nederlandse samenleving waarin de Surinaamse gemeenschap volwaardig meedoet op basis van gelijke kansen. Dat willen we bereiken door de positie van personen, organisaties en netwerken op alle mogelijke manieren te versterken. Daarbij richten we ons op het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van leiderschap.

Doel

jungle fever project
stichting gericht op sport

Neem contact met ons op