Over B-Unified

B-UNIFIED:
netwerkorganisatie met de focus op gelijke kansen

B-unified een netwerkorganisatie dat inspeelt op de huidige dynamiek van de samenleving en zo een steeds directer invloed wil uitoefenen om het beste resultaat te bereiken. Deze rol hebben wij ons toebedeeld omdat wij overtuig zijn van onze kracht, kennis en kunde.

Onze participanten zijn actief, binnen hun werk, in de samenleving en binnen de organisatie. Ze gedragen zich integer en nemen verantwoordelijkheid. Ze dragen actief bij aan het goed functioneren van onze netwerk.

Dat B-Unified zijn oorsprong vindt vanuit Stichting Kleurrijk Centrum Rotterdam (SKC) is geen geheim. De ervaringen en lessen die toen opgedaan en geleerd zijn, worden met succes aangewend bij deze nieuwe platvorm.

Stichting kleurrijk centrum was toen opgericht met als doel het opzetten van een multifunctioneel en multicultureel complex voor allochtonen jongeren in Rotterdam, met de naam Mplex.
Het bestuur van SKC heeft het mede mogelijk gemaakt dat met name allochtonen jongeren in Rotterdam als belangrijke doelgroep weden gezien met specifieke behoeftes. In het toenmalige uitgaanscircuit werd slechts beperkt mogelijkheid geboden om te programmeren voor allochtone jongeren. Voor zover dat al geschiedde, kon dat in ieder geval slechts zelden op de zaterdagavonden. Zaalexploitanten dachten veelal middels een minder gewaagde dan wel meer traditionele programmering kennelijk meer te kunnen verdienen. Naast commerciële motieven speelden ook andere overwegingen een rol, al dan niet expliciete discriminatie en negatieve beeldvorming.

SKC heeft door middel van het organiseren van verschillende succesvolle commerciële en niet commerciële activiteiten aangetoond dat allochtone jongeren een belangrijke doelgroep zin en ruimte beschikbaar wordt gesteld voor talent ontwikkeling en ontspanning voor deze groep.

+
Initiatiefnemers
+
(Afgeronde) projecten
Oprichtingsjaar
+
personen geholpen

De projecten van B-Unified

Bekijk hieronder de recente en afgeronde projecten

PROJECT ROPA

Van 2001 tot 2005

CONCERT DEF RHYMZ

2002

PROJECT MET EIGEN OGEN

2004 tot 2010

PROJECT MILLENNIUM DOELEN

2005 tot 2006

PROJECT YOUTH DREAM in samenwerking met NAKS

2007

PROJECT SECOND CHANCE

2009

PROJECT UMA UN SA DU

2009 tot 2010

PROJECT YOUTH DREAM CROWD FUNDING VOOR KINDERTEHUIZEN

2012

DONEREN VAN SCHOOLSPULLEN EN KERSTPAKKETTEN

2016 tot 2018

Neem contact met ons op