2021 tot heden

Project Groen & Duurzaam

De organisatie wil met dit project haar bijdrage leveren aan de kennisopbouw en duurzaamheid van de lokale gemeenschap in het gebied.

Het doel is het bevorderen, het ondersteunen en het ontwikkelen van een gebied in het binnenland van Suriname op zowel sociaal, economisch als op cultureel gebied. Het ondersteunen van de bevolking bij haar streven naar duurzame ontwikkeling van hun leefomgeving, educatie, landbouw, talentontwikkeling en toerisme.

De organisatie wil met dit project de Surinaamse gemeenschap meer kansen bieden om gelijke tred te houden met die van de meer ontwikkelde landen. Het project gaat kennisontwikkeling, ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid en zelfredzaamheid van de Surinaamse gemeenschap vergroten. Aan de lokale gemeenschap worden instrumenten aangereikt waarmee zij kunnen inspelen op innovaties waardoor zij betere keuzes kunnen maken bij het bepalen van opleidingskeuze of carrière in Suriname.

De organisatie heeft het vertrouwen en de ambitie dat zij met dit project een bijdrage kan leveren aan de werkgelegenheid, de duurzaamheid, de leefbaarheid, de sociale samenhang, het ondernemerschap, de talentontwikkeling en de participatie van de lokale gemeenschap in Suriname. Lees hier het gehele projectplan.