2005 tot 2006

PROJECT MILLENNIUM DOELEN

In 2005 – 2006 had de sticht Jeugd Welzijn & Recreatie samen met haar Surinaamse Partners RD Consulting Services, Vereniging NAKS en het Jeugdparlement Suriname, het uitwisselingsproject Millennium Doelen “Daar willen wij jongeren iets mee” georganiseerd. Tien jongeren uit Suriname en tien jongeren uit Nederland hebben in een parallel programma de stand van zaken van de Millennium Doelen in Suriname en Nederland onderzocht. In twee uitwisselingsprojecten in Suriname en Nederland zijn deze jongeren met hun leeftijdsgenoten in debat gegaan over de stand van zaken van de Millennium doelen in beide landen en wat jongeren zelf kunnen bijdragen om deze doelen te verwezenlijken.

Ronald Bijnaar was de projectleider van dit project