Van 2002 tot 2004

PROJECT MISS ALIDA

Tussen 2002 en 2004 heeft de organisatie de winnares van de miss Alida verkiezing Nederland steeds op werkbezoek naar Suriname gestuurd voor een educatief programma.

De “Miss Alida verkiezingen” zijn georganiseerd door stichting Kleurrijk Centrum in samenwerking met stichting Miss Alida Nederland om door middel van dans, voordracht, kleding en poëzie het bewustzijn proces bij de Surinaamse creoolse vrouw te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het behouden en veredeling van het Surinaams Creools cultureel erfgoed. De Miss Alida verkiezingen waren voor kandidaten en de organisaties een daverend succes.

Maikel Pierau was de projectleider van dit project.