PROJECT MPLEX

Stichting Kleurrijk Centrum Rotterdam (SKC) Rotterdam (SKC) had als doel het oprichten van een multifunctioneel en multicultureel complex voor allochtonen jongeren in Rotterdam, met de naam Mplex.

In ondernemerstermen gesproken, sprongen wij vooral in ‘het gat in de markt’.

Er was in Rotterdam en omgeving geen grootschalige accommodatie die zich specifiek en gedurende de gehele week richtte op allochtone jongeren. Er bestond wel een enorme behoefte onder die groepen, zoals blijkt uit onze activiteiten en de daarmee verbonden publieksaantallen en die van aanverwante organisaties, aan een dergelijk complex.

De aanleiding voor het initiatief Mplex was, dat SKC geconstateerd had, dat verhoudingsgewijs, allochtone jongeren minder deelnamen aan de kunst-, cultuur- en vrijetijdssector in Rotterdam dan autochtone jongeren.

Ook gezien het feit dat veel uitgaansgelegenheden een deurbeleid voerden dat allochtoon onvriendelijk was. Vaak werden deze jongeren aan de deur van een uitgaansgelegenheid geweigerd.

Daarnaast was er geen link tussen de gevestigde kunst- en cultuurpodia in de stad en het potentieel aan talentvolle allochtone jongeren in de wijken. Deze kunst- en cultuurpodia kregen veelal wel subsidies om met, door en/of voor deze doelgroep te programmeren, maar wisten ze veelal niet te bereiken.  Hierdoor bleven deze talenten, op gebied van muziek, dans, zang en toneel in het Rotterdamse buurt- en clubhuizencircuit hangen. SKC wilde door middel van Mplex een groter podium bieden zodat deze jongeren hun talenten konden ontwikkelen en aan een breder publiek konden tonen. Helaas is onze doelstelling niet helemaal gelukt, maar wij hebben er wel voor gezorgd dat er meer deuren geopend werden voor de doelgroep en we hebben ervoor gezorgd dat het probleem overal onder de aandacht werd gebracht; Ook zijn er heel veel evenementen, concerten, debatten, workshops en festivals voor de doelgroep georganiseerd.

Projectleider was Lloyd Beaton.